Relatietherapie in Utrecht

Op deze pagina lees je meer over relatietherapie. We vertellen wat De Minstroom hierin biedt en wat het voor jullie kan doen.

De Minstroom is specialist in het aanbieden van relatietherapie

Waarom relatietherapie?

Jullie ervaren problemen in jullie relatie en willen deze oplossen. De keuze voor relatietherapie is een goede stap die moed vraagt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die langdurige relaties hebben op meerdere fronten beter af zijn. Ze zijn gemiddeld iets gelukkiger, maar ook gezonder en de financiële situatie is vaak gunstiger.

Bij De Minstroom kun je je aanmelden met kleine of grotere problemen (bijvoorbeeld een affaire). Voor ons maakt dat niet uit. Wij kunnen je altijd helpen.

Zijn er contra-indicaties?

Nee, die zijn er niet. Onze visie is dat elke relatie recht heeft op hulp. Als jullie er voor kiezen om aan je relatie te werken, dan voelen wij ons verplicht om jullie daarbij te ondersteunen. Wel is commitment aan de therapie en aan elkaar van belang om een veilige sfeer te creëren waarin de gesprekken kunnen plaatsvinden. We gaan echt een verbinding met elkaar aan.

Is relatietherapie altijd met je partner samen?

Wij zien graag dat beide partners samen naar het eerste gesprek komen. Dat is belangrijk voor de wederzijdse kennismaking. Zo horen we van beide partners ieder hun kijk op de problemen en het is vaak verhelderend om de versies in elkaars bijzijn uit te spreken.

Na deze eerste sessie spreken hoe we af hoe we verder gaan. Als één van de partners niet naar de vervolgsessies mee wil komen, is dit geen problemen. We maken afspraken over hoe we hier zorgvuldig mee omgaan. Wij vinden het belangrijk dat we jullie verder kunnen helpen. En als het nodig is dat we ons hierbij flexibel moeten opstellen, doen we dat.

Ook als de andere partner niet naar het eerste gesprek mee wil komen, kan er  toch een intake plaatsvinden. We concentreren ons dan op wat jij kunt doen om de relatie te verbeteren. Ook dat is relatietherapie.

Als een partner niet mee wilt komen, kan je relatietherapie ook alleen doen.

Hoe gaat relatietherapie in zijn werk?

Er zijn verschillende behandelmethoden

Onze relatietherapeuten hanteren bij het oplossen van relatieproblemen verschillende behandelmethoden. De bekendste is Emotionele Focused Therapy (EFT). Deze methode is diverse keren wetenschappelijk onderzocht en is voor relatietherapie bewezen effectief gebleken. Verderop wordt daar meer over gezegd.

We maken ook gebruik van Gestalttheorie. Gestalttheorie beschrijft het proces van contact maken. Dit is een waardevolle benadering, juist omdat het in een relatie gaat om hoe je in het hier-en-nu met elkaar contact maakt.

Omdat emoties binnen relaties een belangrijke plek hebben, maken we gebruik van Focussen. Focussen is een manier om stil te staan bij wat binnen ons leeft. Stilstaan bij wat er in onze “binnenwereld” leeft, is belangrijk om achter onze behoeften te komen.

Een derde behandelmethode is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze behandelmethode is vooral geschikt voor individuele problemen. Waarom we er binnen relatietherapie toch gebruik maken, is omdat elke relatie ook bestaat uit twee mensen. En elk individu heeft zijn eigen innerlijk proces. En als dit proces verstoord is, kan ACT gebruikt worden om hierbij oplossend te zijn.

Maatwerk

Door onze kennis van en ervaring met diverse behandelmethoden kunnen wij maatwerk leveren. We sluiten onze aanpak aan op jullie relatie-vragen en we hebben daarbinnen ook onze eigen stijl van communiceren. Als dit van beide kanten klopt, zal de relatietherapie het meest effectief zijn. Na de kennismaking is er altijd ruimte om dit voor jezelf na te gaan.

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Hoeveel gesprekken nodig zijn voor relatietherapie hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld de frequentie van de gesprekken, de tijd die partners naast de gesprekken in hun relatie steken, de ernst van de conflicten enzovoort. De ervaring leert dat de meeste stellen aan twaalf tot vijftien gesprekken voldoende hebben. Maar soms zijn vijf tot acht gesprekken al voldoende om weer goed op weg te raken. Na het eerste of tweede gesprek kan een inschatting worden gemaakt van het aantal gesprekken dat nodig is.

Hoe pakken we de gesprekken aan?

Relatietherapie begint met een kennismakingsgesprek. Uiteindelijk wil je weten of het met de therapeut klikt. Naast de kennismaking gaan we aan de slag om een beeld te vormen van de problemen waarmee jullie kampen. En ook starten we vaak al met het geven van psycho-educatie. Zoals je ziet gebeurt er in een eerste gesprek veel.

Drie fasen

De gesprekken die daarna volgen, zijn te verdelen in drie fasen. In de eerste fase leggen we de basis. Wij vertellen welke bouwstenen een goede relatie heeft en hoe je daaraan kunt werken. En zo nodig werken we met jullie aan jullie communicatievaardigheden. Uiteraard is dit allemaal, zoals eerder al opgemerkt, maatwerk. Wat het ene stel nodig heeft, geldt niet automatisch voor een ander stel.

In de tweede fase is de basis van relatietherapie gelegd. De grootste spanningen tussen jullie zijn uit de lucht en jullie zijn bekend met hoe je een goed gesprek kunt voeren. Dan is het tijd voor de verdieping. 

In deze tweede fase komen thema’s die al langer spelen aan de orde. Dit kunnen pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden zijn, intimiteit (waaronder seksualiteit), toekomstwensen enzovoort. Wij helpen jullie om al deze thema’s op een verdiepende manier met elkaar te delen. Het doel is dat je er beiden na het bespreken van een thema een goed gevoel aan overhoudt.

In de derde fase, de therapie is dan nagenoeg klaar, kijken we terug op wat geholpen heeft om de verbinding opnieuw te leggen. Wat doe je nu anders dan in het begin van de therapie? Door dit duidelijk te benoemen heb je er ook na de therapie nog jarenlang plezier van.

Het Relatiemodel

De Minstroom maakt gebruik van een model dat door Peter Vergeer is ontwikkeld: Het Relatiemodel. Dit is een model wat op een schematisch wijze de bouwstenen van een relatie aangeeft. Als je hier nu al meer over wilt weten, kun je dit in dit filmpje zien. Klik hier om bij het filmpje te komen.

Helpt relatietherapie?

Natuurlijk wil je weten of relatietherapie eigenlijk wel helpt. Laten we vanuit drie invalshoeken deze vraag beantwoorden. Wat zegt de wetenschap hierover, wat zeggen onze cliënten en wat vinden wij er zelf van.

Wat zegt de wetenschap hierover?

Naar effectiviteit van de EFT-methode is veel onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de verbondenheid tussen partners flink toeneemt. Ook de terugval na de therapie is gering. De wetenschap maakt duidelijk dat relatietherapie helpt! Voor meer informatie klik hier.

Wat zeggen cliënten hierover?

Wat misschien nog wel belangrijker is, is wat onze cliënten over onze aanpak zeggen. De Minstroom heeft al zeer lange tijd een score boven de 9 als het gaat om cliënttevredenheid. Het gaat dan zowel om tevredenheid over de therapie als over de bejegening van de therapeuten. 98% beveelt ons als therapiepraktijk aan. Dat doen weinig relatietherapiepraktijken ons na.

De Minstroom krijgt hoge waarderingen van haar cliënten

Wat vinden wij zelf?

Het merendeel van onze stellen sluiten tevreden de therapiesessies af. Maar dat onze cliënten tevreden zijn betekent niet altijd dat de relatie gered is. Soms besluiten stellen toch te gaan scheiden. Niettemin praten we dan ook over een succesvol traject. Doordat we zorgvuldig en uitgebreid stil hebben gestaan bij wat er in de relatie speelt, kunnen stellen elkaar met een beter gevoel loslaten. Ook dat is winst.

Hoe weet je of een relatietherapeut goed is?

Als je aan relatietherapie begint wil je weten of een relatietherapeut goed is. Hulp zoeken voelt al kwetsbaar en dan wil je dat je in goede handen bent. Waarop moet je nu letten om een goede relatietherapeut te vinden? Het probleem is namelijk dat het een vrij beroep is; iedereen kan zich relatietherapeut noemen. Je wilt het kaft van het koren scheiden. Om dit te kunnen doen kun je letten op de volgende punten.

  • De opleiding van de relatietherapeut
  • De ervaring van de relatietherapeut
  • De leeftijd van de relatietherapeut

Deze punten zullen korten worden toegelicht.

Is de relatietherapeut voldoende opgeleid?

Om een goede relatietherapeut te zijn, heb je minimaal een 4-jarige therapeutische opleiding nodig; bij voorkeur een (gezin)systemische opleiding of psychologie. Deze basisopleiding is aangevuld met een specifieke opleiding gericht op het oplossen van partnerproblemen, zoals Emotionally Focused Therapy (EFT).

Education permanente

Behalve de basisopleiding is het ook belangrijk om te weten of een relatietherapeut daarna nog scholing volgt. Binnen De Minstroom is er sprake van education permanente. Dit krijgt op verschillende manieren gestalte:

  • Het hele jaar door volgen onze therapeuten opleidingen, intervisie- / supervisie en bezoeken relevante congressen.
  • We houden collegiale consultatie.
  • Wij volgen de vakliteratuur om te kijken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van relatiehulp.

Hoeveel ervaring heeft de relatietherapeut?

Een relatietherapeut dient over voldoende ervaring te beschikken. Simpel gezegd: maakt deze voldoende vlieguren? Je wilt immers ook niet bij een piloot in het vliegtuig stappen die maar af en toe vliegt. Een goede relatietherapeut heeft minimaal vier sessies per week met een stel. Informeer hiernaar als je op zoek gaat naar een relatietherapeut. Het gaat immers over jouw relatie en geluk.

De leeftijd van de relatietherapeut

Of leeftijd een belangrijk aspect is in het beoordelen van een relatietherapeut is lastig te zeggen. Uiteraard mag je er van uitgaan dat iemand die ouder is meer ervaring heeft. En iemand met meer ervaring is beter uitgerust dan iemand die net begint. Tegelijkertijd zijn andere aspecten zeker zo belangrijk. Is iemand empathisch en is hij/zij vakinhoudelijk goed op de hoogte? Deze aspecten staan los van de leeftijd. Daarom is leeftijd vooral belangrijk als je een keuze moet maken en op alle andere aspecten zijn de therapeuten waaruit je een keuze wilt maken vergelijkbaar.

Is relatietherapie betaalbaar?

Laten we eerlijk zijn, een gesprek bij een relatietherapeut is niet goedkoop.

De tarieven van De Minstroom zijn goed verdedigbaar zijn. We spannen ons binnen De Minstroom in om de tarieven scherp te houden. Daarbij willen we geen prijsvechter zijn, want dat past niet bij de kwaliteit die we leveren.

Vergoeding zorgverzekeraar

We merken dat steeds meer zorgverzekeraars relatietherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoeden. Dat juichen wij toe, omdat een goede relatie belangrijk is voor ons geluksgevoel. Tijdens de intake zullen we bij de mogelijkheden voor vergoeding stilstaan.