Privacybeleid

Wij hechten veel waarden aan uw privacy, vandaar ons uitgebreide privacybeleid. De Minstroom is een praktijk die relatietherapie en psychologische begeleiding aanbiedt. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties.

Wij vinden het van groot belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen uit de wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld, dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken. Wij beperken dit tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw gegevens te verwerken.
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen. Afspraken om er voor te zorgen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van ons privacybeleid contact met ons willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • telefonisch: 06 – 124 277 60
 • e-mail: info@deminstroom.nl
 • Via het contactformulier op onze website

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens laat je achter bij bijvoorbeeld het aanmaken van een afspraak.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid te bieden om zelf een afspraak te kunnen maken.
 • de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.
 • te verantwoorden voor het hulpproces wat wij met jou zijn ingegaan.
 • facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen verwerken.
 • onze cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.

Met de volgende partijen heeft De Minstroom een verwerkingsovereenkomst:

 • Telasoft, zij leveren Praktijkdata. Praktijkdata is de software waar de digitale cliëntdossier in zijn opgeslagen.
 • Onlineafspraken.nl, zij leveren de module waarmee via de website van de Minstroom een afspraak gemaakt kan worden
 • Zivver, zij leveren een mailprogramma waarin De Minstroom veilig kan mailen als het gaat om privacygevoelige materiaal.
 • Google Suite, dit is de applicatie van De Minstroom waar programma’s draaien voor tekstverwerken, spreadsheets, mail, enz.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. In dat geval zijn wij verplicht deze gegevens af te geven. Indien we om redenen derde partijen willen informeren, zullen wij altijd om schriftelijke toestemming vragen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende maatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. De toegang tot de persoonlijke gegevens is afgeschermd. Wij controleren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van deze website de privacyverklaring.

Wijzigingen in ons privacybeleid.

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de website geregeld te raadplegen. Op deze wijze bent u van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Hier kun je een persoonlijk verzoek voor indienen.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage. Er wordt maar één dossier bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier alleen gecensureerd worden ingezien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Deze klacht kun je indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Ons (vernieuwde) privacybeleid is in werking getreden op 15 maart 2018.

De Minstroom stelt prijs dat de privacy van onze cliënten goed is gewaarborgd. Daarvoor hebben wij een duidelijk privacybeleid.