Algemene voorwaarden

De Minstroom hanteert Algemene voorwaarden die van toepassing zijn als je cliënt van De Minstroom wordt. Hierin staan rechten en plichten die je als cliënt van De Minstroom hebt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Privacyreglement

Daarnaast hanteren wij een privacy reglement. In dit reglement maken wij duidelijk hoe wij omgaan met jouw privacy. Onder andere is in dit reglement te lezen waar al jouw gegevens opgeslagen zijn.

Privacyreglement
PRIVACY BELEID

Klachtenreglement

Ook hebben wij een klachtenreglement. Hoe goed we ook proberen om ons werk goed te doen en transparant te zijn in het therapieproces, toch kan het altijd gebeuren dat je ontevreden bent. En als we er niet uitkomen, heb je het recht om een klacht tegen ons in te dienen. Hoe je dat doet, is beschreven in het klachtenreglement. En wat misschien prettig is om te weten, is dat we werken met een onafhankelijke klachtencommissie.

KLACHTENREGLEMENT