Relatietherapie in de gemeente Nieuwegein

De Minstroom biedt relatietherapie aan in de de gemeente Nieuwegein

Demografische gegevens

Nieuwegein heeft per 1 januari 2021 63.853 inwoners. Hiermee is zij in bevolkingsaantal ten opzichte van 1996 7% gegroeid. Deze groei zet zich nog altijd door. Hiervan zijn 33.863 bewoners tussen de 25 en 65 jaar. Ruim 25.200 mensen zijn gehuwd. Dit is 39,8%. En van alle gehuwden scheiden er weer 8,5%.

De naam Nieuwegein verwijst naar de oorspronkelijke nederzetting die in dit gebied stond, genaamd Geyne. De naam Nieuwegein ontstond in 1971 toen de gemeentes Jutphaas en Vreeswijk met elkaar fuseerden.

Waar kan je terecht als je hulp nodig hebt

De gemeente Nieuwegein heeft een duidelijke site waarop burgers kunnen zien waar zij hulp kunnen krijgen. Op een thematische manier worden de verschillende onderwerpen getoond. Hulp voor psychische problemen, staat onder “ondersteuning”. Op deze pagina staan 21 verschillende organisaties waarop je als burger terecht kan.

Nadeel van de site van de gemeente Nieuwegein is dat je veel moet klikken om bij de juiste zorgaanbieder uit te komen.

Waar kan je terecht voor relatietherapie

Relatietherapie in de gemeente Nieuwegein wordt verzorgd door Vitras. Vitras is een lokale organisatie die thuiszorg en maatschappelijk werk aanbiedt. Zoals op in de blog “Kiezen van een relatietherapeut. Waarop let je” is aangegeven, is relatietherapie een specialiteit. De relatietherapeuten van De Minstroom hebben alle een basisopleiding gehad en hebben zich vervolgens gespecialiseerd in relatietherapie. Om te voorkomen dat je wordt doorverwezen na eerst je hele verhaal te hebben gedaan, is het als hulpzoekende verstandig om direct de hulp voor de relatieproblemen te zoeken bij een gespecialiseerde zorgaanbieder, zoals De Minstroom. Vanuit Nieuwegein is De Minstroom zowel met het openbaar vervoer als met de auto makkelijk te bereiken.

Direct aanmelden?

Als je je direct wilt aanmelden, klik je op de button.

AANMELDFORMULIER