Tarieven psychologische begeleiding

Tarieven psychologische begeleiding

Kosten generalistische basis GGZ

De kosten voor een gesprek bedragen € 95,00

Let op: Mijn registratie in het BIG register als GZ psycholoog is medio 2017 verlopen*. Dit heeft als gevolg dat ik op dit moment alleen de titel ‘basispsycholoog/gz-psycholoog niet praktiserend’ mag hanteren. Maar momenteel volg ik een scholingstraject bij LOGO i.s.m. RINO Utrecht om mij, in de toekomst, weer in te kunnen schrijven in het BIG register. De meeste zorgverzekeraars stellen deze inschrijving als eis om voor vergoeding in aanmerking te komen. Ik behandel als tevoren en men kan bij mij direct terecht, alleen worden de gesprekken vooralsnog niet door de zorgverzekeraar vergoedt.

*door het niet voldoen aan de urennorm die door het ministerie van VWS is gesteld, waardoor ik niet voor automatische herregistratie in aanmerking te komen.

Downloads

kwaliteitsstatuut
Tarieven psychologische begeleiding
BIG-register