Verwerking na scheiding

Ondanks dat relatietherapie in veel gevallen helpend is, is het niet altijd te voorkomen dat (echt)paren besluiten om uit elkaar te gaan. Deze scheiding is een pijnlijk proces en wordt gekenmerkt door een periode van rouw om het verdriet te verwerken vanwege het verlies van de relatie. In deze rouwperiode is onvermijdelijk dat je terugkijkt op je relatie. Er ontstaan vragen als: “Wat betekende de relatie voor de ander?” en “Heeft mijn partner eigenlijk wel van mij gehouden?” Vragen die veel emoties losmaken. In een poging om deze vragen te beantwoorden, lopen ex-partners het risico dat zij de geschiedenis met elkaar te negatief inkleuren. Immers, de laatste periode met elkaar is niet fijn geweest. Om te voorkomen dat dit gebeurt en een eerlijk beeld van de achterliggende relatie te krijgen, biedt De Minstroom “Verwerking na scheiding” aan.

Verwerking na scheiding

“Verwerking na scheiding” helpt ex-partners om te voorkomen dat zij met wrok terugkijken op een belangrijke periode uit hun leven. Het helpt hen om de relatie die nu achter hen ligt, de waardering te geven die het verdient.

Aantal stappen

“Verwerking na scheiding” kent een aantal stappen. Allereerst wordt er gekeken wat er toe bijgedragen heeft tot het besluit om met de relatie te stoppen. We staan stil bij ieder van jullie verhaal en kijken hoe je de verwijdering in de relatie beleefd hebt. Voortdurend bewaken we dat in het vertellen van elkaars verhaal er geen schuldvraag ontstaat. Na deze eerste fase komt er aandacht aan hoe je de relatie wilt onthouden. Welke momenten worden er gekoesterd en hoe kijk je samen terug naar de momenten die pijnlijk of ingewikkeld waren. Het doel is om er een gezamenlijk verhaal te creëren die bijvoorbeeld aan de kinderen verteld kan worden. In de laatste fase staan we stil bij de verwachtingen voor de toekomst. Hoe willen jullie contact met elkaar houden en zijn hier afspraken voor nodig?

Wanneer inzetten?

Het is niet altijd duidelijk wanneer “Verwerking na scheiding” het best ingezet kan worden. Sommige stellen zijn er eerder aan toe dan anderen. Belangrijk is wel dat de materiële scheiding en het eventueel opstellen van een kindplan, afgerond is.

Aanmelden

Aanmelden kan via onze website: klik hier.