Wees dapper en ga naar een relatietherapeut!

Dit artikel is ook verschenen op LinkedIn.

RTL Nieuws had afgelopen week een item over het werk van de relatietherapeut: In de kamer van de relatietherapeut. Persoonlijk word ik altijd gelukkig als er aandacht besteed wordt aan relatietherapie. Nog altijd ervaren veel stellen een flinke drempel bij het opzoeken van een relatietherapeut. Het hoge percentage van scheidingen maakt dit wel duidelijk. Dat is jammer, want vraag je maar eens af wat een scheiding oplost? Ja, de spanningen zijn even weg. Maar niemand is geboren als kluizenaar en al snel zijn mensen die gescheiden zijn op zoek naar een nieuwe partner. En als ze deze vinden gaat de eerste periode nog wel, maar dan komen de problemen terug. Waarom? Omdat we zelf een deel van het probleem zijn. Als we in onze eerste relatie niet durven zeggen wat we van onze partner nodig hebben, durven we dat in ons volgende relatie waarschijnlijk ook niet.

Er zijn tal van redenen om niet naar een relatietherapeut te gaan. Eén van de meest gehoorde is dat het toch niet helpt. Het is niet duidelijk waar dit idee vandaan komt, maar de wetenschap ondersteunt deze gedachte niet. Integendeel. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de stellen die relatietherapie hebben gevolgd, baat hebben bij de gesprekken. Het positieve effect van de therapie is voor de stellen ook op langere termijn terug te zien.

Er is ook nog altijd een groep mensen die vinden dat zij toch in staat moeten zijn om relatieproblemen zelf op te lossen. Bij deze mensen geldt dat hulp zoeken een teken van zwakte is. Het is een vreemde gedachte en wellicht ingegeven door onze calvinistische aard die zegt dat je de vuile was niet buiten moet hangen. Los van de vraag met wie je het allemaal wilt delen, is hulp zoeken geenszins een teken van zwakte, maar de hoogste verantwoordelijkheid die je kan nemen voor je gedrag. Als je niet meer weet wat je moet doen om een betere relatie te krijgen, neem je verantwoordelijkheid door hulp te vragen. Als je hoofdpijn hebt, neem je een paracetamol. Helpt deze zelfmedicatie niet en blijft de hoofdpijn aanwezig, ga je ook naar de huisarts. Bij relatieproblemen werkt dit niet anders.

Een andere reden dat we de stap naar de relatietherapeut niet willen zetten, is dat we al snel denken dat de oorzaak van de relatieproblemen bij onze partner ligt. Als onze partner nu maar verandert dan komt het met de relatie wel goed. Als deze gedachte al waar is, is de vraag hoe we onze partner zover krijgen om te doen wat voor de relatie helpend is. En hier zie je een probleem voor deze gedachte opduiken, we kunnen onze partner niet dwingen om te veranderen. We zullen dus zelf aan de slag moeten. Maar hoe? Hier helpt relatietherapie.

Binnen relatietherapie maken we duidelijk hoe krachtig een negatief relatiepatroon is. Dit krachtige relatiepatroon houdt beide partners gevangen in negatieve gevoelens over elkaar. Juist vanwege de kracht van een negatief relatiepatroon ben ik het niet eens wat in het artikel van RTL Nieuws staat: “Een van de twee moet de ommekeer creëren”. In theorie klopt dit, want als de één boos is en de ander gaat echt luisteren, zou dit het patroon kunnen veranderen. Maar de praktijk is weerbarstiger en er wordt teveel van één partner gevraagd om in je eentje het negatieve relatiepatroon te doorbreken. Beter is als beide partners hun bijdrage leveren en dit ook zichtbaar voor de ander doen.

Wat veel mensen tegenhoudt om in relatietherapie te gaan, is hun angst om iets van zichzelf te ontdekken dat pijnlijk is. “Het lag niet alleen aan haar, heb ik ontdekt. Doordat ik voortdurend met oplossingen kwam, liet ik haar in feite ook in de steek terwijl ik haar alleen maar wilde helpen. Dit ontdekken was pijnlijk om onder ogen te zien”, aldus één van mijn cliënten. Het klopt dat het niet altijd makkelijk is om naar je eigen aandeel te kijken. Immers, het beeld dat je over jezelf hebt, dien je bij te stellen. Maar toch, niet kijken naar je eigen aandeel heeft gevolgen die veel ernstiger zijn. Dit betekent dat je jezelf weghoudt om echt gelukkig met je partner te zijn. Wat nodig is, is om je angst onder ogen te zien. Daarna kan je moed verzamelen om een eerste stap te zetten, je aanmelden bij een relatietherapeut. Op weg naar een gelukkigere relatie.

Meer weten over relatietherapie? Zie: www.deminstroom.nl.